Teater Tant Klavér

Hedlandet Ekbacka 1
647 92 Mariefred
070-686 76 23
info@kafeklaver.se


Hitta hit
Kör E20 mot Göteborg (eller E20 mot Stockholm om ni kommer från Göteborg). Tag av Mariefred och kör mot Hedlandet. Kör ca 6 km, tag av Hedlandet vänster. Kör 2,5 km tills T-korsning, tag höger. Då har du varuhuset Hedlandet på höger sida. Kör 75 m, tag höger sedan 50 m vänster. Kör därefter ca 400 m, tag höger vid skylten Ekbacka Kafé Klavér.